MULIGE PRÆSENTATIONER

Du/I kan vælge mellem fem forskellige typer præsentationer:

Mundtligt oplæg

Oplægsholder(e) præsenterer deres arbejde, projekt eller forskning. Der afsættes i alt 30 minutter til præsentation, spørgsmål og diskussion.

Præsentationerne vil blive grupperet efter det konferencetema, der er angivet i ansøgning om præsentation.

VARIGHED: 30 min.

ABSTRACT: Det maksimale antal tegn (inklusive mellemrum) er 1200.

Poster

Hver poster vil blive udstillet på et udpeget sted og tidspunkt, og under denne session vil udstillere forklare deres poster for interesserede deltagere.

De godkendte posters bliver grupperet efter temaet for præsentationen.

Udstillere af posters medbringer materialer til fremvisning. Konferencearrangørerne stiller udstillingsområde til rådighed.

ABSTRACT: Det maksimale antal tegn (inklusive mellemrum) er 1200.

Symposium

Oplægsholderne (min. 2 personer) perspektiverer på en bestemt tilgang eller et problem, som de inviterer deltagerne til at diskutere.

VARIGHED: 1 time.

I forslag til symposium skal oplægsholdernes abstract omfatte en liste over aktiviteter/diskussionstemaer.

ABSTRACT: Det maksimale antal tegn (inklusive mellemrum) er 1200.

Rundbordsdiskussion

Arrangøren præsenterer problemer og emner. Hver deltager præsenterer sit synspunkt, og synspunkterne  diskuteres med et mindre publikum. Denne form er egnet til præsentationer, der behandler emner, der bedst behandles gennem indgående diskussion.

VARIGHED: 1 time.

I forslag til rundbordsdikussion skal  arrangørens abstrakt omfatte alle bidragydere, herunder titler på og beskrivelse af deres præsentationer.

ABSTRACT: Det maksimale antal tegn (inklusive mellemrum) er 1200.

Workshop

Arrangørerne (min. 2 personer) understøtter aktiviteter, hvor deltagerne aktivt engagerer sig i en bestemt tilgang eller værktøj (test, computerprogram mv.).

VARIGHED: 1,5 time.

I forslag til workshop bør arrangørernes abstract omfatte en liste over de planlagte aktiviteter.

ABSTRACT: Det maksimale antal tegn (inklusive mellemrum) er 1200.