De seks konferencetemaer tager udgangspunkt i de 11 betingelser for udvikling af de basale skriftsproglige kompetencer fra “Erklæring om europæiske borgeres ret til skriftsprogskompetencer”. 

Tema 1: Tidlig indsats

Betingelse 1: Småbørn opmuntres i hjemmet til at bruge både deres talesprog og deres skriftsprogskompetencer.

Betingelse 2: Forældre får hjælp, så de kan understøtte deres børns tilegnelse af sprog og skriftsprogskompetencer.

Betingelse 3: Dagtilbud af høj kvalitet har fokus på at understøtte børns talesprog og tidlige skriftsprogsudvikling.

Tema 2: Kvalitet i undervisning

Betingelse 4: Skriftsprogsundervisning af høj kvalitet for børn, unge og voksne er højt prioriteret i alle uddannelsesinstitutioner.

Betingelse 5: Alle lærere har basis i en effektiv læreruddannelse og en professionel kompetenceudvikling i skriftsprogsundervisning for at være kvalificeret til denne opgave.

Tema 3: Digitale kompetencer

Betingelse 6: Digitale kompetencer bliver understøttet og udviklet på tværs af alle aldersgrupper.

Tema 4: Literacy-venlige miljøer

Betingelse 7: Læselyst skal fremmes og støttes aktivt.

Betingelse 8: Biblioteker skal være let tilgængelige og velforsynede.

Tema 5: Elever i skriftsproglige vanskeligheder

Betingelse 9: Børn og unge i skriftsproglige vanskeligheder skal have støtte fra særligt uddannede voksne.

Tema 6: Literacy gennem livet og hele livet

Betingelse 10: Voksne skal kunne få støtte til at udvikle de nødvendige skriftsproglige kompetencer, så de kan deltage fuldt ud i samfundslivet.

Betingelse 11: Politikere, professionelle, forældre og samfundet skal samarbejde om at hindre de social og uddannelsesmæssige uligheder og derved sikre lige adgang til skriftsproglige kompetencer.

Læs erklæringen om europæiske borgeres ret til literacy her.