Tid: onsdag den 7. august  kl. 10-16

Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København

 

Foto af Vartov. Tilhører Grundtvigsk Forum, VARTOV. Fotograf: Søren Kjeldgaard

Vartov er en smuk historisk bygning beliggende i centrum af København. N.F.S. Grundtvig, hvis tanker har stor betydning for både den danske grundskole og højskolebevægelsen, var ansat som præst i Vartov Kirke (1839-72), som er en del af bygningskomplekset. Vartov er i dag et konferencenter, som lægger hus til et væld af aktiviteter og arrangementer – helt i Grundtvigs ånd.

Program

NB. begge oplæg afholdes på engelsk.

10.00 – 12.00: Det danske uddannelsessystem

Oplæg ved Ning de Coninck-Smith, professor i skolehistorie, Institut for pædagogik, Aarhus Universitet. Ning de Coninck-Smith har i vid udstrækning arbejdet med børn og uddannelse. Sammen med lektor Charlotte Appel redigerede hun et fem-binds-værk om dansk skolehistorie [Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år] 2013-2015.

Oplægget giver indblik i rammer og ideer bag den danske 10-årige enhedsskole.

Desuden gives et indblik i den danske folkeskoles historie, som har rødder tilbage i den første folkeskolelov fra 1814. Siden 1953 har alle børn i den undervisningspligtige alder haft ret til fri undervisning i folkeskolen, og de undervisningsmidler, der benyttes som et led i skolens almindelige undervisning har siden 1937-loven været gratis. I dag er også de gymnasiale uddannelser, erhvervs- og ungdomsuddannelserne, og de fleste videregående uddannelser er også gratis.

12.00 – 14.00: Pause, med mulighed for en gåtur på egen hånd i de hyggelige gamle gader og stræder i Københavns centrum

14.00 – 16.00: Den Danske Folkehøjskole – fra 1844 til 2019

Oplæg ved Sara Skovborg Mortensen og Thor West Nielsen, Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Højskolerne har siden midten af 1800-tallet udgjort en vigtig rolle i det danske samfund. Skolerne bygger også den dag i dag på præsten N.F.S. Grundtvigs ideer om at danne landets borgere med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse i sigte. Under mottoet “Vi lærer for livet” ønskede Grundtvig at oplyse de uuddannede bønder om den danske historie, det danske sprog og danske samfundsforhold, i 1800-tallets klassedelte samfund.

I dag findes der knap 70 højskoler i Danmark. Folkehøjskolerne har forandret sig igennem tiderne, men mange af de oprindelige idéer udgør stadig kernen i den danske højskoletradition.

Nutidens højskoler udbyder kurser til alt fra uddannelsessøgende og lønmodtagere til ledige og seniorer. Eleverne bor på højskolerne, som hver har deres profil med særlige emner, værdier og fag. Som udgangspunkt er der ingen eksamen, men opholdet bliver alligevel anset som værdifuldt i forhold til en efterfølgende uddannelse eller et job.